10.10.20 - 29.11.20

Heide Hinrichs

ringing critical forests

Opening: Saturday 10 October 2020 - 10:00

EXHIBITION
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

  Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

  'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min

 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • Saturday, October 10: Opening of 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs ©Leontien Allemeersch
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
 • 'ringing critical forests' - Heide Hinrichs © Thomas Min
EXHIBITION

[NL]

Beste bezoeker,

Door de verstrenging van de maatregelen omtrent Covid-19, sluit KIOSK tot nader order de deuren.

Indien u de kans nog niet had de solotentoonstelling, ringing critical forests van Heide Hinrichs te bezoeken, dan kan dit via deze video waarin ze u rondleidt. Hou Facebook, Instagram en onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van ons programma.

Draag zorg voor elkaar. Hopelijk tot binnenkort!

De kunstenaar Heide Hinrichs (°1976) presenteert in haar solotentoonstelling ringing critical forests een reeks nieuwe sculpturen, installaties en werken op papier alsook een bestaande video.

De tentoonstelling markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van een bewust anti-spectaculaire praktijk met een bijzonder bescheiden economie. Hinrichs hanteert eenvoudige materialen zoals hout, papier, potlood, gips, touw en steen om rijke zintuigelijke ervaringen te creëren. Het menselijk lichaam vormt de maatstaf bij het maken van driedimensionale objecten met organische vormen.

De werken van Hinrichs vormen reacties op situaties die ze beleeft. Ze zijn vaak verbonden met de omgeving van plekken waar ze gewoond of gewerkt heeft, zoals haar huidig appartement in Brussel of het huis waar ze opgegroeid is in Duitsland. Haar sculpturen refereren zowel aan intieme gebeurtenissen als aan resultaten van imaginaire dialogen. Het heden en het verleden laten samensmelten om plezier te vinden in het nu, vormt een rode draad doorheen haar werk.

Naast haar tentoonstelling steunt KIOSK de publicatie van shelf documents die in januari 2021 zal uitgegeven worden door o.a. Track Report, KASK Antwerpen. Het boek is het naslagwerk van het collaboratief onderzoeksproject second shelf dat Hinrichs opvatte in 2018. Het onderzoek trok een aankoopproces op gang bij meerdere bibliotheken en educatieve instellingen nationaal en internationaal, waarbij een specifieke reeks publicaties van non-binaire, vrouwelijke, queer en niet-westerse kunstenaars werd verworven.

KIOSK nodigt u ook van harte uit om het daaraan gelinkte werk Inscriptions van Hinrichs te ontdekken in de groepstentoonstelling Risquons-Tout in WIELS, Brussel. Het werk zou initieel het centrale element zijn geweest van haar expo in KIOSK in april 2020, maar de huidige gezondheidscrisis gooide die plannen om.

Biografie

Heide Hinrichs studeerde met Ulrike Groasarth aan de lHochschule für Bildende Künste (HfBK) in Dresden en is laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Antwerpen. Na haar solotentoonstellingen Borrowed Tails in het Seattle Art Museum in 2010 en Echoes in de Heidelberger Kunstverein in 2012, kreeg Hinrichs in 2013 de Villa Romana Fellowship. In 2014 nam ze deel aan het MMCA Seoul International Residency Program. Voor de eerste editie van de Kathmandu Triënnale (2017) ontwikkelde ze het project On Some of the Birds of Nepal (Parting the Animal Kingdom of the East). In 2018 publiceerde Hinrichs Silent Sisters / Stille Schwestern. Inscriptions maakte ook deel uit van Season Two: Follow the Mud in Beeler Gallery in de Columbus College of Art and Design in 2020.

Met dank aan: Liene Aerts, Leontien Allemeersch, Dries Boutsen, Els De bruyn, Simon Delobel, Elizabeth Haines, Lisa Hinrichs, Cecile Ibarra, Barbara Kelle, Marijke De Keukeleire, Melanie Noel, Thomas Peeters, Els Roelandt, Ian Ruffino, Gintaute Skvernyte, Dirk Snauwaert, Jo-ey Tang, Wim Waelput en Susanne Weiß.

[EN]

Dear visitor,

After the recent measures taken concerning Covid-19, KIOSK will close its doors until further notice.

If you were not able to visit Heide Hinrichs’ solo exhibition ringing critical forests yet, let her guide you through the show in this video. Stay tuned on Facebook, Instagram and our website to be informed about our program.

Take care of each other. We hope to see you again soon!


In her solo exhibition ringing critical forests the artist Heide Hinrichs (°1976) presents a series of new sculptures, installations and works on paper, in addition to an existing video.

The exhibition marks a new step in the development of a conscious anti-spectacular practice with a particularly modest economy. Hinrichs uses simple materials such as wood, pencil, paper, plaster, rope and stone to create rich sensory experiences. The human body forms a reference when creating three-dimensional objects with organic shapes.

Hinrichs’ works are reactions to situations she experiences and often connected to the surroundings of places where she has lived or worked, such as her current flat in Brussels or the house where she grew up in Germany. Her sculptures refer to both intimate events and are elements of imaginary dialogues. Bringing the past and the present together to find pleasure in the now is a common thread throughout her work.

Next to her exhibition, KIOSK supports the publication of shelf documents which will be published in January 2021 by Track Report, KASK Antwerp. The book forms the legacy of the collaborative research project second shelf that Hinrichs started in 2018. The research triggered several libraries and educational institutions nationally and internationally to commence the acquisition process of a specific series of publications by non-binary, female, queer and artists of color.

KIOSK also cordially invites you to discover the related work Inscriptions by Hinrichs in the group exhibition Risquons-Tout at WIELS, Brussels. Initially, this series of drawings would have been the central element of her exhibition at KIOSK in April 2020, but the current health crisis overturned those plans.

Biography

Heide Hinrichs studied under Ulrike Grossarth at Hochschule für Bildende Künste (HfBK), Dresden before attending the Higher Institute for Fine Arts (HISK), Antwerp. Following her solo exhibitions Borrowed Tails at the Seattle Art Museum in 2010 and Echoes at the Heidelberger Kunstverein in 2012, Hinrichs was awarded the Villa Romana Fellowship in 2013. In 2014, she was a fellow at the MMCA Seoul International Residency Program. For the first edition of the Kathmandu Triennial (2017) she developed the project On Some of the Birds of Nepal (Parting the Animal Kingdom of the East). In 2018, Hinrichs published Silent Sisters / Stille Schwestern. an unauthorized translation in text and art works in conversation with Theresa Hak Kyung Cha’s book, DICTEE. A presentation of Inscriptions was also shown on the occasion of Season Two: Follow the Mud at Beeler Gallery at Columbus College of Art and Design in 2020.

Thanks to: Liene Aerts, Leontien Allemeersch, Dries Boutsen, Els De bruyn, Simon Delobel, Elizabeth Haines, Lisa Hinrichs, Cecile Ibarra, Barbara Kelle, Marijke De Keukeleire, Melanie Noel, Thomas Peeters, Els Roelandt, Ian Ruffino, Gintaute Skvernyte, Dirk Snauwaert, Jo-ey Tang, Wim Waelput and Susanne Weiß.