09.02.14 - 23.03.14

Rana Hamadeh

A River In A Sea In A River

Opening: Saturday 8 February 2014 - 20:00

EXHIBITION
EXHIBITION

[NL]

KIOSK presenteert een duotentoonstelling met werk van de Libanese kunstenaar Rana Hamadeh (1983, woont en werkt in Rotterdam) en de Marokkaanse kunstenaar Hamza Halloubi (1982, woont en werkt in Brussel en Tanger). Beide kunstenaars zoeken het gefictionaliseerde en subjectieve verhaal op binnen de publieke realiteit van ons bestaan. Hun verhaal biedt een alternatief voor de conventionele manier waarop geschiedenis, taal, identiteit en anders-zijn doorgaans begrepen worden.

De praktijk van Rana Hamadeh ontwikkelt zich momenteel rond GRAPHIS N˚127 en Alien Encounters, twee overkoepelende lange-termijnprojecten waarbij gevonden documenten, historische gebeurtenissen, persoonlijke ontmoetingen en fictie verweven worden tot nieuwe installaties, publicaties en lezing-performances. Haar fictieve vertellingen en performances stellen steeds opnieuw de condities van het aanschouwen en interpreteren, het begrenzen en de autoriteit van betekenisgeving ter discussie.

De tentoonstelling A River In A Sea In A River diept de thematiek van Alien Encounters verder uit aan de hand van een theatrale scenografie: in de centrale tentoonstellingsruimte staat een grote installatie waarop een kaart en een verzameling objecten de verhaallijnen van het onderzoek uittekenen. Het tafelobject leest als een non-lineaire sequentie van politieke geschiedenissen, associatieve zoeksporen en culturele constructies die het begrip ‘alienness’ problematiseert. Hamadehs fascinatie voor de ‘alien’ is niet enkel gericht op het idee van het buitenaards wezen, maar evenzeer op de buiten de wet staande outsider en diens mogelijke verzetsdaden. A River In A Sea In A River werkt toe naar een narratieve topologie met een uitdijend, cartografisch netwerk van verhalen, plaatsen en ontmoetingen. Hamadeh beschouwt de installatie als een functionele ‘war map’ en ‘catwalk’, een op maat gemaakt hulpinstrument dat ze zal inzetten tijdens haar lezing-performances in de ruimte.

[EN]

KIOSK presents a duo show with work by Lebanese artist Rana Hamadeh (1983, currently based in Rotterdam), and Moroccan artist Hamza Halloubi (1982, currently based in Brussels and Tangier). Both artists seek out the fictionalized and subjective narrative within the public reality of our existence. Their stories offer an alternative for the conventional understandings of history, language, identity and difference.

Rana Hamadeh’s practice currently revolves around GRAPHIS N°127 and Alien Encounters, two overarching long-term projects in which found documents, historical events, personal encounters and fiction are interwoven in new installations, publications and lecture performances. Throughout her fictional tales and scripted performances, the artist questions the conditions of looking and interpreting, the restrictive nature and the authority of signification.

The exhibition A River In A Sea In A River is a further exploration of the themes of Alien Encounters by way of a theatrical scenography: a large installation in the central exhibition room presents a map and a series of objects that set out the storylines of the research at hand. The table piece can be read as a non-linear sequence of political events, associative traces and cultural constructions that problematize the notion of ‘alienness’. Hamadeh’s fascination for the ‘alien’ encompasses not only the extra-terrestrial being, but also the outsider, the outlaw, and his potential for resistance. A River In A Sea In A River aims for a narrative topology with an expanding cartographic network of stories, places and encounters. Hamadeh considers the installation a functional ‘war map’ and ‘catwalk’, a tailor-made tool to be employed in her lecture performances in the exhibition space.