12.10.17—20:00

Christoph Meier

Lezing & boekpresentatie
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

Christoph Meier

Christoph Meier stelt het boek C O CO voor en gaat in gesprek met curator Nadine Droste over zijn gelijknamige tentoonstelling in KIOSK (i.s.m. KASKlezingen).
De monografie verschijnt in coproductie met Kunstverein Hamburg en Casino Luxembourg, uitgegeven door Mousse Publishing.

De tentoonstelling is open van 18u tot 22u.

Lezing & boekpresentatie
16.06.17—19:00

#SMYA Chapter 6: Muslim Feminism in Belgium and Secular Liberal Constraints

Lezing, panelgesprek, slam poetry
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 6: Muslim Feminism in Belgium and Secular Liberal Constraints

Het laatste hoofdstuk in het kader van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power begint met een lezing door Iman Lechkar, dr. in de Sociale en culturele antropologie (2012, KUL). Lechkar schetst de contouren van een Islamitisch feminisme in België door na te gaan welke mechanismen belemmerend zijn voor moslimvrouwen en hoe zij zichzelf organiseren om hun fundamentele rechten te bekomen in een seculier liberale context.

De lezing wordt gevolgd door een slam poetry performance door Samira Saleh. Zij trad o.a. op bij Female Takeover in a Man's World show en de 44ste Vrouwendag. Vanaf dit jaar is ze Slambassadrice voor België bij Next Generation Speaks.

De avond sluit af met een panelgesprek met Fatma Arikoglu (medewerker gelijke kansen bij Ella – kenniscentrum gender en etniciteit), Nella van den Brandt (postdoctoraal onderzoekster in de geesteswetenschappen bij Universiteit Utrecht) & Samira Saleh, gemodereerd door Sophie Withaeckx (doctor in Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen en verbonden aan RHEA).

Dit evenement is in samenwerking met Sophia vzw, het Belgisch netwerk voor genderstudies, en zal doorgaan in de Cirque. De voertaal is het Nederlands.

De avond, en tevens de tentoonstelling, zal afgesloten worden met een drankje in KIOSK, waar de tentoonstelling tot 22u00 te bezichtigen is.

Lezing, panelgesprek, slam poetry
07.06.17—19:00

#SMYA Chapter 5: Speak Up/Make Your Way

Filmvertoning
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 5: Speak Up/Make Your Way

Het vijfde hoofdstuk van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power zal bestaan uit een screening van Speak Up/Make Your Way (Ouvrir La Voix) van deelnemend kunstenaar Amandine Gay. De film zal geïntroduceerd worden door Gay, en wordt gevolgd door een Q&A met Amandine Gay en Po B.K. Lomami, één van de vrouwen die geïnterviewd wordt in de film en tevens manager van sociaal-artistieke projecten en queer activiste.

Ouvrir La Voix is een film over Franstalige Europese, zwarte vrouwen van de diaspora. Het toont kunst performances en meeslepende verhalen van hen over of voor wie normaliter gesproken wordt. De film zal zich daarom richten op onze gedeelde ervaringen aangaande onze status als minderheid in voornamelijk wit-gedomineerde ex-koloniale landen, en het benadrukken van de grote diversiteit van onze Afro-Europese gemeenschappen. Ouvrir La Voix heeft als oogmerk aandacht te vestigen op ons bestaan met verschillende discriminaties, die verder reiken dan onze status als ‘zwarte vrouw’. De film is een statement van Franstalige Europese, zwarte vrouwen over waarom we ons het recht op ons eigen verhaal terug toe-eigenen. We zullen de mond niet gesnoerd worden, we zullen niet weggevaagd worden en wij zijn in leiding over onze representatie.” – Amandine Gay

Amandine Gay (1984, FR) is een Afrofeministische filmmaakster, activiste en journaliste, gevestigd in Montreal. Haar langspeel-documentaire Ouvrir La Voix is haar regiedebuut.

Po B.K. Lomami (1989, Mons, BE) is een uit Congo afkomstige afroqueer, afrofeministe, anti-negrofobie activiste en zelfstandige manager van sociaal-artistieke projecten. Ze verzorgt momenteel de programmatie van 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine (Regional Contemporary Art Collection) in Metz, Frankrijk.

* Het gesprek wordt gehouden in het Nederlands.

KIOSK zal geopend zijn tot 22:00. U kunt de tentoonstelling Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power voor of na de filmvertoning gratis bezoeken.


01.06.17—19:00

#SMYA Chapter 4: A Short History of the Future

Lezing, performance
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 4: A Short History of the Future

In een performance met live reading en video projectie neemt Kapwani Kiwanga de rol van een fictieve antropologe aan. Vanuit deze rol speculeert ze over de toekomst en onderzoekt ze Afro futurisme als middel om het verleden vanuit Afrikaans of Afrikaans diasporaperspectief te beschouwen.

Kiwanga speelt met de stem van autoriteit. Door humor in te zetten poogt ze “hegemonic narratives” te ontwrichten en een stem te geven aan fictieve verhalen.

Kapwani Kiwanga (1978, Ontario, CA) woont en werkt in Oaris (FR). Ze studeerde antropologie en vergelijkende godsdienstwetenschappen aan McGill University (Montréal, CA). In haar werk worstelt ze met Afro futurisme, antikoloniale strijd, het collectieve geheugen, geloofssystemen en manieren waarop verschillende culturen het bovennatuurlijke benaderen.

31.05.17—20:00

#SMYA Chapter 3: On ‘Cahiers du Grif’

Lezing
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 3: On ‘Cahiers du Grif’

Voor het derde hoofdstuk van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power geeft Mara Montanaro een lezing over de publicatiereeks Cahiers du Grif. Deze Cahiers du Groupe de Recherche et d’Information Féministes was het eerste en tevens meest invloedrijke Franstalige, feministische tijdschrift. Het werd in 1973 mede opgericht door de Belgische schrijfster, filosofe en feministe Françoise Collin.

De eerste cahier, getiteld Le feminisme, pour quoi faire? (Het feminisme, om wat te doen?, 1973), bevroeg het prille feminisme en introduceerde een reflectief element in het Belgische feminisme van de tweede golf dat toen nog vooral uit acties en manifestaties bestond (denk aan de Dolle Mina’s). De uitsluitend door vrouwen samengestelde redactie verhuisde in 1982 van Brussel naar Parijs.

Mara Montanaro is doctor in de filosofie, geassocieerd met LEGS (Laboratoire d’études de genre et sexualités), Université Paris 8. Haar voornaamste onderzoeksinteresses liggen binnen de hedendaagse Franse filosofie, feminisme, gender en postkoloniale studies.

Dit evenement zal doorgaan in het Frans.

04.05.17—19:00

#SMYA Chapter 2: Op de thuisblijvende vrouw uitgekeken

Filmvertoning & gesprek
{media_caption}
{media_caption}
Chantal De Smet tijdens een betoging voor meer kinderopvang te Gent, juni 1980
{media_caption}
Jacqui Goegebeur
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 2: Op de thuisblijvende vrouw uitgekeken

Het tweede hoofdstuk binnen het publieksprogramma van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power duikt in de tweede feministische golf, met een specifieke focus op de Gentse Dolle Mina’s.

19:00
In gesprek met Chantal De Smet en Jacqui Goegebeur over de Gentse Dolle Mina's

Chantal De Smet stond van 1989 tot 1996 als eerste, en dusver enige, vrouw aan het hoofd van de Gentse Academie (nu bekend als KASK/School of Arts). In 1977 schreef De Smet de titelwoorden "Op de thuisblijvende vrouw uitgekeken" in de eerste van negen LeF-cahiers. Voor ze LeF (Links en Feministisch collectief) startte, nam De Smet het voortouw in de oprichting van de Gentse Dolle Mina’s.

Jacqui Goegebeur, Dolle Mina van een later uur, studeerde Afrikanistiek. Goegebeur werd geboren in Rwanda met een zwarte moeder en een blanke, Belgische vader. Nadat haar vader stierf toen zij zes maanden oud was, haalden Belgische autoriteiten haar weg bij haar moeder om haar vervolgens onder te brengen in een weeshuis in Savé en later in verschillende pleeggezinnen in België. Tegen wil en dank werd ze zo niet enkel een getuige, maar een product van ons koloniaal verleden. Getuigenissen hiervan werden gepubliceerd in het boek Mixed 2010, waar Goegebeur initiatiefneemster van was.

Het gesprek gaat door in het Nederlands.

20:30
Filmvertoning van Chantal Akerman’s Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, met introductie door filmhistorica Hilde D’haeyere.
(BE, 1975, Frans gesproken met Nederlandse en Engelse ondertitels, 201 min.)

In deze film kijken we ruim drie uur naar een thuisblijvende vrouw, wiens enige recht het aanrecht lijkt te zijn. Chantal Akerman maakte deze film in 1975, toen zij 25 jaar was, met een hoofdzakelijk vrouwelijk team. Bij de release noemde The New York Times de film het “eerste meesterwerk over het vrouwelijke in de geschiedenis van cinema”.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met KASKcinema.

Filmvertoning & gesprek
27.04.17-16.06.17

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power

Lezingen, panelgesprekken, performances en filmvertoningen
{media_caption}
{media_caption}
The opening ceremony of the World Conference on the UN Decade for Women, University of Nairobi, Kenya, 1985. (c) Sophia Smith Collection

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power bestaat uit een tentoonstelling en een publiek programma met lezingen, panelgesprekken, performances en filmvertoningen. In dit project komen verhalen uit de feministische strijd samen. Kwesties rond ras, gender en klasse worden belicht vanuit het zogenaamde intersectioneel denken, een benadering waarbij de samenloop van discriminatiegronden en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar wordt gemaakt. De titel van het project refereert aan de gelijknamige lezing uit 2009 van Gloria Wekker, welvermaard Surinaams-Nederlandse geleerde en een gevestigde naam binnen het transnationaal en zwart-Europese feministische discours.

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power tracht voorbij het Westers feminisme te kijken en de mogelijke origines van het transnationaal feminisme in België te traceren. Het vertrekpunt van het onderzoek lag bij de Gentse Academie die van 1989 tot 1996 werd geleid door kunsthistorica Chantal De Smet, de eerste (en tot nader order enige) vrouwelijke directeur. In de vroege jaren ’70 was De Smet een centrale figuur binnen de Gentse Dolle Mina's, een van de eerste initiatieven binnen de tweede feministische golf in Vlaanderen. Ze was tevens een van de drijvende krachten achter het Belgische Angela Davis Komitee.

De tweede feministische golf bracht de Verenigde Naties ertoe stappen te zetten ter verbetering van de positie van de vrouw, wat resulteerde in het uitroepen van de periode 1976-1985 tot het decennium van de vrouw en de organisatie van vrouwenconferenties in Mexico City (1975), Kopenhagen (1980) en Nairobi (1985). FORUM ’85, de alternatieve conferentie van vrouwenbewegingen en ngo’s in Nairobi die parallel plaatsvond met het officiële VN-congres, is een sleutelmoment in de geschiedenis van het transnationale feminisme. Bijgewoond door 14.000 vrouwen, activisten en feministes uit overwegend niet-Westerse landen, vonden er voor het eerst op dergelijke schaal op wereldwijd niveau ontmoetingen en uitwisselingen van ideeën plaats.

Documenten uit publieke archieven die meer inzicht bieden in deze historische en lokale contexten vormen de ruggengraat van de tentoonstelling. Daarnaast werden beeldende kunstenaars Marwa Arsanios, Saddie Choua, Amandine Gay, Kapwani Kiwanga, Ato Malinda, Eva Olthof en het collectief Study Group for Solidarity and TransActions uitgenodigd om vanuit deze archieven en thematieken tot nieuw werk te komen. Een benadering vanuit een postkoloniale, transnationale of politiek emancipatorische context is daarbij eigen aan hun praktijk. Op deze manier bieden ze nieuwe kritische perspectieven op de geschiedenis en bepalen op hun beurt weer de vorm van een nieuwe golf van feminisme.

Het publieke programma wil nagaan hoe het feminisme vanuit een postkoloniaal perspectief begrippen als klasse, gender en ras radicaal kan herdenken. Het project gaat van start met een vertoning van Conférence des femmes – Naïrobi (1985) van Françoise Dasques over FORUM ’85, waarna Paola Bacchetta (hoogleraar Gender and Women's Studies, University of California, Berkeley) in gesprek gaat met de Franse politicologe Françoise Vergès.

Voor het volledige programma en de laatste updates: www.kiosk.art

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power wordt georganiseerd door KIOSK en KASK / School of Arts Gent in het kader van The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989, een project geïnitieerd door de museumconfederatie L’Internationale met de steun van het Cultuurprogramma van de Europese Unie.

In samenwerking met Amsab-ISG, AVG-Carhif en Sophia asbl/vzw.

Lezingen, panelgesprekken, performances en filmvertoningen
27.04.17—19:00

#SMYA Chapter 1: Who is speaking? Representation and non-representation in (art) politics today

Filmvertoning & gesprek
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}
{media_caption}

#SMYA Chapter 1: Who is speaking? Representation and non-representation in (art) politics today

Het publieksprogramma van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power opent op 27 april met Chapter 1: Who is speaking? Representation and non-representation in (art) politics today.

19:00: Vertoning van 'La conférence des femmes, Naïrobi '85' door Françoise Dasques (KASKcinema)

20:30: Gesprek tussen Paola Bacchetta and Françoise Vergès (Cirque)

In het kader van het programma van L'Internationale Dialogues*, zullen de politicologe en feministe Françoise Vergès en professor in gender- en vrouwenstudies, feministe en sociologe Paola Bacchetta met elkaar in gesprek gaan over wie het recht heeft te spreken in onze maatschappij. Ze zullen deze vraag benaderen vanuit hun persoonlijke en professionele referentiekader, en dekolonisatie bewegingen binnen de feministische geschiedenis en theorie.

* Gedurende de afgelopen vier jaar hebben L'Internationale en haar partners gewerkt in het huidige onstabiele geopolitische en ecologische netwerk om de waarden van cultuur en internationale samenwerkingen te activeren. Welke specifieke bijdrage kunnen musea en culturele instellingen aanbieden om tegengewicht te bieden aan de crises die de gefragmenteerde geglobaliseerde maatschappij van vandaag de dag met zich meebrengt? Hoe kunnen specificiteit, onderzoek, dialoog en verschil op constructieve wijze geactiveerd worden in culturele instituten om een houdende vriendschap tussen verschillende gemeenschappen op te bouwen? Deze lente culmineert het The Uses of Art-programma in een reeks van gelijktijdige activiteiten, gekoppeld door L'Internationale Dialogues: een programma vol geëngageerde professionele dialogen. Dit programma wordt op 27 april gelanceerd met een dag vol live streams van discussies, performances en live tours door nieuwe tentoonstelling, te volgen via L’Internationale Online.

Het gesprek tussen Paola Bacchetta en Françoise Vergès zal in het Engels verlopen.
Na het gesprek nodigen we u uit voor een intieme receptie.

———

Dit evenement is georganiseerd in samenwerking met KASKcinema en is onderdeel van Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power.
Meer informatie en het volledige programma:
http://www.kiosk.art/showmeyourarchive
http://www.internationaleonline.org/

Filmvertoning & gesprek
23.04.17—10:00

Ode de Kort ‘O froooom O toooo O’

Boekpresentatie
{media_caption}

Ode de Kort ‘O froooom O toooo O’

In O froooom O toooo O tast Ode de Kort, KASK alumna Fotografie, af hoe een installatie weerklank kan vinden in de ruimte van het boek. De installatie 0O (2016) verwijst naar een vorm, een letter, een cijfer, een beweging, een klank. Ze speelt met het twee- en driedimensionale en is soms bijna onzichtbaar door haar nauwgezette integratie in de architectuur. De vormen kijken door elkaar heen en zijn gepositioneerd vanuit een fotografisch perspectief. De installatie kan bijna gezien worden als een typografie of choreografie. In deze kunstenaarseditie vormen de sculpturen van 0O de leidraad. Opnieuw gaat de kijker een verbintenis aan, zij het deze keer in/op/voor/door/achter het papier. Door middel van perspectief, manipulatie, ritme en beweging ondergaat de cirkel diverse transformaties.
Naast het boek zal de Kort ook recent werk presenteren in de ruimtes van KIOSK.

Tentoonstelling open van 10u tot 19u
Boekpresentatie om 17u

09.02.17—20:00

Shilpa Gupta

Lezing
{media_caption}
Shilpa Gupta, 'I live under your sky too', 2013
{media_caption}

Shilpa Gupta

Tijdens deze lezing gaat Shilpa Gupta verder in op haar praktijk en licht ze haar tentoonstelling in KIOSK nader toe.
De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met KASKlezingen.